Twitter response:

Репертуар на 19 ноября

Репертуар на 19 ноября

В 11-00 на русском языке «Весёлый светофор».

 

Это поучительная история о провилах дорожного  движения. Каких бывают дорожные знаки, что они обозначают, а гравное, как правильно их понимать, и как переходить дорогу, обо всём этом  расскажет наш весёлый светофор.

Саат 12-00 до «Апата» кыргыз тилинде.

Мында кичинекей кыздын короосунда майда жөжөлөр, алардын сүйүктүү апасы-тоок,  атасы короз жана мышык бар. Ал эми жаңыдан дос кылган кичинкей күчүгүнө , ал достору менен бирге ат таба албай кыйналат. Кандай ат койгонун жомоктон чогуу көрөлү.

Оставить комментарий