Twitter response:

Байланыш

Кыргызстан, г. Бишкек

720040, ул. Абдрахманова 230 A

Тел.: + 996 312 67 06 41,
+ 996 312 67 06 17

E-mail: teatrkukol1939@mail.ru 

Кат жазуу үчүн форманы толтуруңуз. Ой пикириңиз же сунушуңуз болсо, кеңири билдирсеңиз болот. Биз тез аранын ичинде сизге байланышка чыгабыз.